zofim.org.il
  
 


 
שבט אשחר
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » שבט אשחר » בעלי תפקידים

רחלי חזן מרכזת בוגרת
טלפון בעבודה: 054 - 2441049
יפעת סלע מרכזת מפעלים שבטית
יניב לוי מרכזת הדרכה צעירה
שקד גלוטמן מרכזת הדרכה צעירה